preskoči na sadržaj
Knjižnica

Školska knjižnica

Čitaonički prostor

 • Radno vrijeme:utorak, srijeda (svaka druga), petak: 8.00 - 14.00
 • Smještaj: stara školska zgrada, prizemlje - lijevo
 • Površina:47,70 m2
 • Oprema: Pri otvaranju 2002. godine knjižnica je opremljena s osam drvenih dvostranih polica, dimenzija 80x64x160 cm. Knjižnica ima funkcionalan informativno-posudbeni pult, čitaoničke stolove, police za časopise i tri ostakljena ormara za referentnu i elektroničku građu. Knjižničarki je na raspolaganju osobno računalo  s ADSL priključkom na internet, pisač i skener u boji, telefon i telefax.
 • Broj čitateljskih mjesta: 20
 • Broj računala u školskoj knjižnici: 1
 • Broj računala s pristupom internetu: 1
 • Veza s internetom: ADSL
 • Program za knjižnično poslovanje: Metelwin
 • e-katalog (u izgradnji): 

 

Knjižnični fond

 • Knjižni fond: 3879
 • Periodika: 3
 • AV-građa: 192
 • Elektronička građa: 41

Povijest školske knjižnice

Knjižnica Osnovne škole Netretić otvorena je 4. lipnja 2002. godine. Tadašnji ravnatelj škole gospodin Marko Trpčić u svom je govoru "istaknuo da je nakana škole u novoopremljenoj knjižnici stvoriti komunikacijsko središte koje će biti u službi učenika, ali i cijelog mjesta" (Večernji list, 5. lipnja 2002.). Ideju o pokretanju knjižnice za potrebe cijele općine na otvorenju je spomenula i Draženka Polović, tadašnja voditeljica Županijske matične službe Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić". Do danas ti planovi nisu ostvareni.  U međuvremenu, knjižnica se razvijala i razvija, tražeći nove putove za zadovoljavanje sve većih zahtjeva svojih korisnika. Osim učenika i nastavnika matične škole, to su i učenici i nastavnici područnih škola Jarče Polje, Dubravci i Zagradci. Prvobitno je knjižnica matične škole Netretić bila smještena u prostoru pregrađene školske učionice, dakle u 5.30 x 4.60 m. S početkom školske godine 2004./05. preseljena je u novu prostoriju, površine 9 x 5.30 m. Ukupan knjižni fond trenutno je 3879 svezaka, uz 192 primjerka AV građe, te 41 primjerkom elektroničke građe. Knjižnica posjeduje zavidan broj kvalitetnih naslova u referentnoj zbirci, zavičajnu zbirku, te zbirku starih knjiga (32 naslova) izdanih od kraja 19. stoljeća do 1945. godine, tzv. zaštićeni fond. Pedagoško-psihološka literatura za nastavnike stalno se dopunjuje novim i aktualnim naslovima. U školskoj godini 2019./20. knjižnica prima tri naslova periodike:   Lađa, Hrvatske šume, Olimp.

 

 

Školska knjižničarka: Branka Starčević,  prof. komparativne književnosti i filozofije, dipl. bibliotekar

 

Školska knjižničarka Branka Starčević
 
Branka Starčević

Životopis:

Do 1990. godine stjecala radno iskustvo radeći na poslovima knjižničara, na određeno vrijeme, u knjižnici OŠ Dubovac, GK „I. G. Kovačić“ te IŠC u Mekušju. Također se okušala i u poslovima lektora-korektora te novinara u Karlovačkom tjedniku. Od šk. god. 1991./92. do šk. god. 2002./03. predavala hrvatski jezik u PŠ Jarče Polje, na određeno vrijeme. Od šk. god. 2003./04. s pola radnog vremena radi u knjižnicama OŠ Netretić i OŠ Katarine Zrinski u Krnjaku, odnosno od travnja 2005. u OŠ Barilović. Afiniteti? Pisana riječ! Najveći uspjesi? Ako radiš u prosvjeti, onda su to - djeca!

 

Aktivnosti i događanja u školskoj knjižnici:

Djelatnost je usklađena s godišnjim Planom i programom rada škole, a sastoji se od odgojno-obrazovnog rada, stručnog rada i informacijske djelatnosti, stručnog usavršavanja i kulturne i javne djelatnosti. Kako s prvobitnim početkom rada školske knjižnice nije bio zaposlen i stručan djelatnik, pred knjižničarkom je bio velik zadatak da se knjižnično poslovanje: inventarizacija, signiranje, klasifikacija, katalogizacija, revizija i otpis uskladi sa stručnim standardima i propisima. U odgojno-obrazovnom dijelu posebno valja istaći sudjelovanje knjižničarke u programima izvannastavnih aktivnosti, posebno u pripremi školskog lista Slap te upućivanje učenika u jednostavne knjižnične poslove, nakon nastave ili na satovima razredne zajednice. Već niz godina knjižničarka sudjeluje u projektima poticanja čitanja zajedno s učiteljima predmetne i, naročito, razredne nastave. Odgojno-obrazovni i kulturni sadržaji ostvaruju se tijekom školske godine i predstavljanjem knjiga, tematskim izložbama te organizacijom književnih susreta i posjeta kinu i kazalištu. Budući da su učenici škole uglavnom putnici, čekajući prijevoz koriste sve pogodnosti koje im u zadovoljavanju odgojnih, obrazovnih i kulturnih potreba pruža školska knjižnica. 

Informacije o knjižnici možeš pregledati i na  stranici Hrvatske mreže školskih knjižničara UDK02
Virtualna učionica

Facebook
Lista linkova je prazna

TražilicaKorisni linkovi
Stručno usavršavanje


Anketa
Gradivo u školi je prezahtjevno i učitelji očekuju previše.

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju